Вівторок, 23.07.2024, 07:19
Вітаю Вас Гість | RSS

Вознесенська гімназія "Орієнтир"                   


Меню сайту
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Ваканції

1. Наявність вакантних посад в закладі - немає

2. Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Описание: Описание: Описание: gerb

ВОЗНЕСЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ «ОРІЄНТИР»

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

_____________                            Вознесенка                                            __________

 

Про  створення комісії з працевлаштування

педагогічних працівників у гімназії

 

 

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145, з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді,

 

НАКАЗУЮ:

 

         1.Затвердити Положення про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників у заклад (додаток).

         2.Створити комісію з працевлаштування педагогічних працівників у закладі в такому складі:

         Стреліна В.О. – директор закладу, голова комісії;

         Зозуля М.В. – голова ПК, секретар комісії

         Члени комісії:

         Устінова Л.М. – ЗД з НМР;

         Молічева Р.О. – методист відділу освіти МРДА ЗО.

         Керівник методичного об’єднання відповідного до фаху вакансії.

         3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор гімназії                                                       В.О.Стреліна

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Затверджено

загально гімназійною

конференцією

Протокол № 1

від ________2017 р.

 

Положення

про порядок призначення педагогічних працівників

в Вознесенській гімназії «Орієнтир» МРР ЗО

 

1.Загальні положення

1.1.Дане Положення розроблено відповідно до статті 26, статті 54 Закону от 05.09.2017 №2145- VІІІ (діє з 28.09.2017 року) «Про освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково - педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти  України від 05.08.1993 року № 293 , Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2010 року № 778, з метою якісного відбору та комплектування загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень відповідно до вимог ІSO 9001-2008.

1.2. Положення поширюється на педагогічних працівників Вознесенської гімназії «Орієнтир» МРР ЗО, що є у комунальній власності та  підпорядкована Мелітопольській районній раді Запорізької області.

1.3. Всіх працівників закладу, технічних працівників, учителів, педагогів-організаторів,  керівників гуртків, заступників директора з навчально – виховної роботи,з навчально-методичної роботи, з виховної роботи, з господарських питань, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії призначає і звільнює виключно директор гімназії.

1.4. Педагогічною. діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в  закладах середньої освіти системи загальної  середньої освіти.

1.5.Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.

1.6. Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню світу», статті 21 Кодексу законів про працю України педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору на основі конкурсного відбору в порядку, визначеному розділом третім даного Положення.

1.7. На педагогічних працівників поширюється чинне законодавство про працю.

2. Умови укладання трудового договору

2.1. Трудовий договір укладається між педагогічними працівниками та адміністрацією закладу в особі директора закладу шляхом видання наказу  про призначення.

2.2.Трудовий договір відповідно до чинного Законодавства є угодою між працівником і адміністрацією закладу в особі директора закладу, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену в цій угоді, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, а директор закладу зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені Законодавством про працю, колективним договором.

2.3. Правова основа трудового договору визначається законодавством України про працю.

2.4. Згідно з чинним Законодавством трудовий договір може бути:

- безстроковий – укладений на невизначний термін;

- укладений на певний строк, встановлений за згодою сторін (строковий);

- укладений на час виконання певної роботи.

2.5.Відповідно до чинного трудового законодавства і цього Положення при прийнятті на роботу педагогічних працівників, а також  при продовженні трудових відносин із працюючими може застосовуватися будь-яка наведена вище форма трудового  договору: безстрокового, строкового, на час виконання певної роботи, термін яких визначається угодою сторін.

3. Проведення конкурсу

3.1.Умови проведення конкурсу.

3.1.1. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється на основі  конкурсного відбору.

3.1.2.Конкурс проводиться у  закладі  середньої освіти при наявності вакантної  посади протягом 10 днів після оголошення конкурсу.

3.1.3. Без проведення конкурсу на вакантні посади призначаються педагогічні працівники, які вже обіймають посади в закладі, які обіймають посаду з категорією та посадою, яка заявлена на конкурс в іншому закладі середньої освіти, що підпорядкований Мелітопольській районній раді Запорізькій області, та особи з  числа працівників  закладів середньої освіти, яким запропоновані вакантні посади при скороченні штату, чисельності педагогічних працівників, або такі, які мають неповне тижневе навантаження.

3.1.4.Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.

3.1.. До участі у конкурсі на заміщення вакантних посади заступника директора допускаються  особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім завгоспа).

3.1.6. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).

3.1.7.Конкурс проводиться поетапно:

- публікація про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);

  • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
  • проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.

3.1.8.Рішення про проведення конкурсу у кожному конкретному випадку приймає адміністрація закладу на чолі директора, про що видається наказ.

3.1.9.Для проведення конкурсу рішення директора закладу створюється конкурсна комісія, склад якої він визначає.

До складу конкурсної комісії входять: директор закладу, один із заступників директора, голова профільного методичного об’єднання , голова профспілкового комітету навчального закладу, територіальний інспектор відділу освіти МРДА ЗО.

Головне завдання конкурсної комісії – надати директору закладу об’єктивні дані та обґрунтовані пропозиції щодо призначення осіб із числа педагогічних працівників, які брали участь у конкурсі, на заявлену посаду.

3.1.10.Інформація про термін та дату проведення конкурсу, строки подачі заяв щодо участі у конкурсному відборі, перелік документів, що подаються, до конкурсної комісії закладу, оприлюднюється на сайті закладу.

3.1.11.Свою кандидатуру для участі в конкурсі на посаду педагогічного працівника закладу має право пропонувати будь-яка особа, яка за професійно-кваліфікаційними й іншими якостями, визначеними у цьому Положенні, має право займати дану посаду.

3.1.12.Не допускається немотивована відмова в прийнятті заяви претендента на заміщення вакантної посади на конкурс.

3.1.13.Посади за конкурсом займаються на термін, встановлений за погодженням сторін, згідно з наказом про призначення.

3.2.Оголошення на конкурс

3.2.1.Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті  (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.

3.2.2.В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

3.3.Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

3.3.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- трудову книжку (при наявності);

- заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 3,5х4,5 см;

- ксерокопії документів про освіту з додатками;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

- довідку про проходження медичного огляду;

- атестаційний лист (для тих, що атестувалися протягом попередніх 5-ти років);

-  військовий квиток (для військовозобов’язаних)

3.3.2.За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3.3.3.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

3.3.4.Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

3.3.5.Особи, що виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

3.3.6.Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

3.4. Проведення конкурсу та відбір кандидатів

3.4.1.Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.

3.4.2.Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.

3.4.3.На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у заклад.

3.4.4.Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад»).

3.4.5.Засідання комісії вважається правомочним, якщо на цьому присутні не  менше 2/3 її складу.

3.4.6.Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на  її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.4.7.У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.

3.4.8.Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до  протоколу свою окрему думку. протокол зберігається у голови комісії.

3.4.9.Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.

3.4.10.Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.

3.4.11.Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення з претендентом на посаду трудового договору шляхом видання наказу по закладу про його призначення.

3.4.12.Матеріали засідань конкурсної комісії зберігаються в навчальному закладі з дотриманням вимог умов  та термінів зберігання.

3.4.13.Встановити,що особам, які перемогли в конкурсі, для призначення на посаду надати особисто секретарю закладу такі документи:

- заява

- анкета - реєстратор

- оригінали та копії ( в 2-х примірниках)

- паспорт

- довідки про присвоєння індетифікаційного номера

- диплом

- трудова книжка

- медична книжка з відмітками про проходження необхідних медичних обстежень

- атестаційний лист (для тих, хто атестується протягом попередніх 5-ти років)

- інші документи, що надавали законні переваги при участі у конкурсі на заміщення вакантної посади та підтверджують кваліфікацію працівника

- свідоцтва про одруження (для тих, в кого прізвище, зазначене в дипломі, не співпадає з прізвищем у паспорті)

- свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (для жінок)

- військовий квиток (для військовозобов’язаних) або приписне свідоцтво

- підтверджуючі документи про пільги (для інвалідів, учасників АТО та інші)

Наказ про призначення педагогічного  працівника на посаду видається після надання документів в повному обсязі секретарю закладу та в бухгалтерію. Учасникам конкурсу, які за рішенням комісії не пройшли конкурс, рекомендується зареєструватися в резерв на проходження наступного конкурсу, надавши секретарю закладу заяву за погодженням директора.

 

 

Директор гімназії                                                                 В.О.Стреліна

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Національні дитячі гарячі лінії